Klub Coacha™

Klub Coacha

Klub Coacha to ogólnopolska inicjatywa, która powstała po to, by integrować środowiska coachów, wymieniać się doświadczeniami i rozwijać ponad podziałami. Z założenia są to spotkania non-profit o charakterze dyskusyjnym, szkoleniowym i interwizyjnym – czyli jednym słowem „klubowym”. Jego pomysłodawcą i założycielem jest Leszek Zawlocki.

Zobacz więcej

Częstochowa

Latest Posts

24. KLUB COACHA RYTUAŁY SŁOWIAŃSKIE – COACHINGOWE POSZUKIWANIE TOŻSAMOŚCI

KLUB COACHA RYTUAŁY SŁOWIAŃSKIE – COACHINGOWE POSZUKIWANIE TOŻSAMOŚCI

 

24. Klub Coacha Rytuały Słowiańskie – coachingowe poszukiwanie tożsamości

24. Klub Coacha Rytuały Słowiańskie – Coachingowe Poszukiwanie Tożsamości

  Niejednokrotnie, podczas rozmów w różnych społecznościach, ocierały się o mnie pytania o to kim jesteśmy, co nami kieruje, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy, jak znaleźć własną tożsamość??

Wykorzystałam narzędzia coachingowe i rytuały słowiańskie sprzed tysięcy lat do konfrontacji samego ze sobą, samej ze sobą.

Życie w zgodzie z naturą, pielęgnowanie imion przodków daje pewien porządek, schemat według, którego toczy się koło życia.

Przejdziemy po Kole Pór Roku, by otworzyć skrzynię naszych własnych korzeni.

Sylwia Dąbrowska-Paulewicz
Coach (Szkoła Profesjonalnego Coachingu rekomendowana przez Izbę Coachingu),
Trener Mentalny, Coach sportowy (RKS Raków)
Pedagog (Uniwersytet Jagielloński),
Opiekun Mądrych Relacji na linii Rodzice-Uczniowe-Nauczyciele (Akademia Soward)
Uczestniczka wielu szkoleń, kursów, warsztatów dotyczących komunikacji, asertywności, relacji międzyludzkich, osobowości, pracy indywidualnej i grupowej, itp.
pasjonatka mądrych relacji, zdrowego wychowania i inwestowania w siebie ( w harmonii ciała i duszy)
wpływam na statystyki czytelnicze Polaków, daję się porwać rytmom muzyki, wiatrom podróży, wciągającym historiom, wyobraźni swojej i innych, barwie emocji, żyję tu i teraz

Kluby Coacha objęte są patronatem Izba Coachingu

Gdzie: Częstochowa
Duquesa
https://www.facebook.com/DUQUESA-355397277908/timeline/?ref=ts

Kiedy: 19 października 2015, godzina 18.00-21.00

Koszt: na konto: 18 1050 1142 1000 0023 0147 0577

20zł przy wpłacie na konto
30zł w dniu spotkania

Zapisy: Sylwia Dąbrowska-Paulewicz
sylwia@emocoach.pl, tel. 696 178 477

23. DIAGNOZUJ STYLE MYŚLENIA Z MINDSONAREM – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

DIAGNOZUJ STYLE MYŚLENIA Z MINDSONAREM – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 

DIAGNOZUJ STYLE MYŚLENIA Z MINDSONAREM – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

DIAGNOZUJ STYLE MYŚLENIA Z MINDSONAREM – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Czy usłyszałeś kiedyś od swoich klientów/współpracowników: „Ja już z nim/z nią nie mogę pracować!, Mam na niego/na nią alergię!”? Jak poradzić sobie z taką sytuacją?
Warsztat jest w stu procentach praktycznym przekazaniem wiedzy na temat stylów myślenia, które różnicującą podejście ludzi w konkretnych sytuacjach. Podczas warsztatu określisz swoje własne style myślenia w danej sytuacji i porównasz je ze swoim ogólnym podejściem. Na przykładzie zaczerpniętym z życia, określisz, które style myślenia i kryteria są krytyczne dla konfliktu pomiędzy dwoma menedżerami. Dowiesz się, w jaki sposób można z nimi pracować, osiągając efekt pełnej zgody i współpracy. Użyjesz narzędzi coachingowych w procesie zmiany w danym kontekście, a przy okazji poznasz w praktyce narzędzie diagnostyczne MindSonar.
„Kontekst wszystko zmienia, lecz nie każdy zmienia się w takim stopniu, w jakim zmienia się kontekst”

Prowadzący:
Tomasz Zawadzki – Dyrektor Generalny MindSonar Polska. Trener kompetencji miękkich ze specjalizacją w technikach sprzedaży oraz coach i konsultant biznesowy. Prowadzi warsztaty na temat: komunikacji, negocjacji, zarządzania sprzedażą, stylów myślenia i rekrutacji.
Pracował w kilku międzynarodowych grupach kapitałowych, głównie jako menedżer sprzedaży: dyrektor oddziału, dyrektor regionu. Wdrażał również profile rekrutacyjne sprzedawców, modele coachingu sprzedażowego dla sieci, standaryzację pracy sieci, systemy wynagradzania promujące elementy motywacyjne, systemy raportowania sprzedaży. Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kluby Coacha objęte są patronatem Izba Coachingu

Gdzie: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6, III piętro sala 32

Kiedy: 25 września 2015, godzina 18.00-21.00

Koszt: na konto: 18 1050 1142 1000 0023 0147 0577

20zł przy wpłacie na konto
30zł w dniu spotkania

Zapisy: Sylwia Dąbrowska-Paulewicz
sylwia@emocoach.pl, tel. 696 178 477

22. PREZENTACJA METODOLOGII HARRISSON ASSESSMENTS

 

yEWFnFQRqfmY9l9efJ6g_Snap01-webMetodologia Harrison Assessments ocenia 175 cech, w tym postawy, umiejętności interpersonalne, zainteresowania, preferencje pracy, wartości i motywacje. Cechy te porównywane są do behawioralnych wymagań odnośnie konkretnego stanowiska lub kompetencji. System Harrison Assessments zapewnia wszechstronne i efektywne środki do mierzenia wszystkich wymagań względem stanowiska pracy. Wyniki dopasowania do stanowiska pod kątem kwalifikacji, predyspozycji miękkich oraz wywiadu zintegrowane są w ocenę końcową (Test Integration Technology), która wskazuje na prawdopodobieństwo odniesienia przez daną osobę sukcesu na stanowisku.

Wymagania odnośnie stanowiska pracy mogą być dostosowywane do potrzeb Klienta. Ocena opiera się na 6500 skonfigurowanych Formułach Sukcesu Zawodowego (opisach stanowisk), które znacznie ułatwiają stworzenie pełnowymiarowych systemów oceny, pasujących do indywidualnych wymagań pracodawcy. Każda Formuła pozwala na systematyczną ocenę i automatycznie generuje kwestionariusze on-line – SmartQuestionnaire, które pozwalają zminimalizowanie czasu potrzebnego na wypełnienie testów.

Metodologia ParadoxTechnology przedstawia wgląd w całość zachowań, w tym również tych pojawiających się pod wpływem stresu. Enjoyment Performance Methodology pozwala na przewidywanie i rozwijanie efektywności oraz satysfakcji zawodowej. Wyznaczamy najwyższe standardy i zapewniamy wysoki poziom uwierzytelnienia testu poprzez unikalne psychologiczne i technologiczne metodologie, co daje pewność, że rezultaty są autentyczne i dokładne.

Moduł rekrutacyjny Harrison Assessments pozwala Klientowi na korzystanie z własnej platformy on-line, w który można: przeglądać wyniki Kandydatów w formie listy rankingowej, administrować rekrutacją, komunikować się z Kandydatami itp. Platforma Harrison zawiera moduł oceny indywidualnej – pozwalający na generowanie raportów diagnostycznych i rozwojowych, moduł oceny grupowej – pozwalający na generowanie ocen grupowych, moduł nawigator kariery – pozwalający na
generowanie raportów planowania kariery, moduł planowania sukcesji – specjalne platformy do planowania sukcesji dla Pracownika i HR.

Jako coach możesz używać metodologii Harrisona w zakresie określania mocnych i słabych stron klienta , określenia jego wartości oraz motywów życiowych .Poznasz styl jego przywództwa a także sposób w jaki zarządza , buduje relacje a także jakie ma preferencje w zakresie zadań zawodowych. Możesz również używać narzędzi do pracy w procesach grupowych (coaching grupowy) w 12 obszarach . Do pracy w zakresie zarzadzania karierą możesz korzystać również z Nawigatora Kariery z raportami dotyczącymi dopasowania do stanowiska lub zbadać klienta do jakiego stanowiska jest najbardziej dopasowany.

Spotkanie poprowadzi Certyfikowany Trener Harrison Assessments Anna Piasecka, prezes Talent Exact, psycholog biznesu, coach a przede wszystkim praktyk biznesu od wielu lat . Na spotkaniu opowie jak korzystać z metodologii aby być unikalnym na rynku usług konsultingowych oraz jak można współpracować z Firmą Talent Exact. Wśród uczestników rozlosujemy bezpłatną analizę Kwestionariuszem Paradoks wartości 260 zł netto.

Kluby Coacha objęte są patronatem Izba Coachingu

Gdzie: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6, II piętro sala 32

Kiedy: 31 sierpnia 2015, godzina 18.00-21.00

Koszt: na konto: 18 1050 1142 1000 0023 0147 0577

20zł przy wpłacie na konto
30zł w dniu spotkania

Zapisy: Sylwia Dąbrowska-Paulewicz
sylwia@emocoach.pl, tel. 696 178 477

Coaching Kariery

21. Klub Coacha – Coaching Kariery

1533852_825157230893652_88990271114559368_nCOACHING KARIERY dla Coachów i nie tylko

Celem warsztatu jest wprowadzenie do wiedzy z zakresu Career i Job Coachingu zwłaszcza w wymiarze praktycznym. Uczestnicy poznają i w większości doświadczą ćwiczeń z zakresu diagnozy kompetencji, w tym Bilansu Kompetencji i procesu planowania kariery.
Zapraszam wszystkie osoby, które chcą poznać, na czym polega:
– budowanie kontaktu i relacji z Klientem w Career Coachingu; ustalenie celu zawodowego,
– komunikacja z Klientem – aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, myślenie pytajne, elementy mentoringu, facylitowanie      Klienta,
– praca z zasobami Klienta – motywacja, diagnoza predyspozycji, zainteresowań, preferencji i umiejętności zawodowych; metody tworzenia Bilansu Kompetencji; ocena 360st., AC/DC, trudności w procesie diagnozy i sposoby ich rozwiązywania,
– wywiad biograficzny i behawioralny jako obiektywne metody poznawania doświadczeń Klienta,
Wszystkie informacje i metody można zastosować w swoim rozwoju zawodowym i osobistym oraz wprowadzić do pracy z Klientami poszukującymi zmian w tej sferze.

KTO?
Ewa Kruk – Krymula – dyplomowany doradca zawodowy, certyfikowany trener zarządzania MATRIK, pedagog, z zamiłowania coach – w trakcie rozszerzania umiejętności i procesu certyfikacji w Szkole Profesjonalnego Coachingu.
Od 12 lat wspieram osoby w różnym wieku i sytuacjach w poszukiwaniu drogi zawodowej i edukacyjnej. Prowadzę konsultacje indywidualne i szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijania umiejętności miękkich oraz zdolności uczenia się. Jestem autorem licznych publikacji, ćwiczeń i testów predyspozycji zawodowych. Towarzyszę w procesie przechodzenia przez zmianę ku zawodowej i osobistej satysfakcji. Uwielbiam patrzeć, gdy dzieje się to na moich oczach; mogę wtedy powiedzieć, że wszystko, co robię w pracy, to czysta przyjemność

Kluby Coacha objęte są patronatem Izba Coachingu

Gdzie: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6, II piętro sala 32

Kiedy: 17 lipca 2015, godzina 18.00-21.00

Koszt: na konto: 18 1050 1142 1000 0023 0147 0577

20zł przy wpłacie na konto
30zł w dniu spotkania

Zapisy: Sylwia Dąbrowska-Paulewicz
sylwia@emocoach.pl, tel. 696 178 477

Myślenie Wizualne

 20. Myślenie Wizualne

 

„Rysować każdy może – przede wszystkim trener i coach”

Jesteś coachem, trenerem? Uczysz innych ludzi? Pomagasz innym? Chcesz lepiej przekazywać wiedzę, uatrakcyjnić swój warsztat, stać się bardziej konkurencyjny i lepiej zapamiętywany? Stań się flipchartowym czarodziejem i rysuj tak, jak nigdy tego nie robiłeś!

Klaudia Tolman, Ryśliciel, Trener Myślenia Wizualnego, Aktorka Rysującej Ręki z ExplainVisually.co, Graphic Recorder, Flipchartowa Czarodziejka, Sketchnoter, Matka Założycielka społeczności Bazgrzemy.pl. Spiker TEDxWroclaw („It’s half done when you’ve drawn it”) oraz TEDxSopot („Powrót do marzeń z dzieciństwa poprzez rysunek”), nawraca na rysowanie ręczne (np. na zlecenie takich firm jak: Google, IKEA, Allegro, Siemens, Alstom, BIK, EY, Aviva, IMPAQ, MKiDN, Raiffeisen Polbank, Grupa SET). Swoją ryślicielską misję realizuje w trzech głównych nurtach:

– jako trener prowadzi szkolenia, warsztaty, wystąpienia publiczne, kalambury, integracje, ślepe telefony rysunkowe,
– jako aktorka rysującej ręki rysuje eksplanacyjne filmy rysunkowe (whiteboard animations),
– jako ilustrator wykonuje graphic recording (wielkoformatowe notatki na wydarzeniach), wizualizacje procedur, rysunki w charakterystycznym stylu prac odręcznych – słowem wszystko, co wykorzystuje myślenie wizualne w praktyce i ma na celu przedstawić ideę w prosty sposób wywołujący jednocześnie efekt WOW.
Z godnym podziwu entuzjazmem (i skutecznością!) zaraża wiarą w to, że każdy może rysować. Ryśli zawsze i wszędzie – nawet, kiedy gotuje w programie Ugotowani!
klaudiatolman.pl

Kluby Coacha objęte są patronatem Izba Coachingu

 

Trener: Klaudia Tolman

Gdzie: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6, III piętro sala 32

Kiedy: 12 czerwca 2015, godzina 18.00-21.00

Koszt: 30 zł.  na konto: 18 1050 1142 1000 0023 0147 0577

jest tylko 14 miejsc, zatem liczy się kolejność wpłat na konto !!!

Zapisy: Sylwia Dąbrowska-Paulewicz
sylwia@emocoach.pl, tel. 696 178 477inicjatywy-kreatywne-A4

Drama w Coachingu

19. Drama w Coachingu

czewa_SilCO BĘDZIE?
Drama rozwija uważność i umiejętność aktywnego słuchania. Coach pracując z
drugim człowiekiem, powinien na tych dwóch umiejętnościach budować swoje
kompetencje coachingowe. Ten warsztat pokaże Ci jak poszukiwać w sobie
tych kompetencji. Zaopatrzy Cię również w ciekawe narzędzia, które
wykorzystasz w pracy z sobą i Twoim klientem.
Drama pozwala wejść w świat fikcji, w którym mogą możesz wypróbowywać nowe
zachowania. Wykorzystywane w dramie improwizacje pozwalają przeżyć
doświadczenie w bezpiecznych warunkach, w tzw. płaszczu roli, bez
ponoszenia realnych konsekwencji swoich działań, ale z możliwością
wyciągnięcia z nich wniosków.

DLA KOGO?
Ten warsztat jest adresowany do wszystkich tych, którzy chcą:
• uczynić kreatywne myślenie sposobem na życie
• poszerzyć swoje kompetencje coachingowe
• poszukać nowych form wyrazu
• ćwiczyć uważność na drugiego człowieka
• poznać nowe narzędzia w pracy z drugim człowiekiem
• pobudzić własną wyobraźnię i motywację do twórczego działania
• poznać techniki dramowe
• spędzić energetycznie czas w miłym towarzystwie
• świetnie się bawić

Wszystko, co nowe, nieznane, nietypowe i tajemnicze przyciąga naszą uwagę.
Tak też jest z wchodzeniem w role i eksplorowaniem świata fikcji.
Niecodzienne sytuacje pobudzają aktywność sieci neuronalnej. Doświadczamy,
wyciągamy wnioski, uczymy się.

Drama pozwala przyjrzeć się emocjom, sytuacjom problemowym i ich
rozwiązaniom oraz poszerzyć możliwości rozumienia postaw i zachowań innych
ludzi.

KTO?
Rafał Rogowicz – członek Klubu Izby Coaching. Dyplomowany coach. Ukończył
Akademię Profesjonalnego Coachingu (Akredytacja WSB w Dąbrowie Górniczej –
jedynej w Polsce Uczelni Wyższej, która jest Członkiem Założycielem Izby
Coaching). Asystent Dyrektora Śląskiego Oddziału Izby Coachingu.
Właściciele firmy Rogor coaching and more. Współtwórca projektu Masters of
Mental.
Pasjonat i twórca różnych form teatralnych. Swoje wieloletnie
doświadczenie teatralno-filmowe wykorzystuję pracując autorską metodą
dramacoaching. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w
zarządzaniu zasobami ludzkimi, budowaniu wizerunku firmy i produktu.
Ukończył szereg kursów i warsztatów dotyczących budowania relacji
interpersonalnych. Menadżer kultury. Absolwentem podyplomowych studiów na
kierunku Zarządzanie w kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dziennikarz, pedagog, miłośnik literatury i motocyklowych eskapad. Członek
grupy improwizacyjnej RobIM PROjekt.
www.rogor.pl
www.mastersofmental.pl

Kluby Coacha objęte są patronatem Izba Coachingu

Gdzie: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6, III piętro sala 32

Kiedy: 21 maja 2015, godzina 18.00-21.00

Koszt: 20zł/ przedpłata na konto: 18 1050 1142 1000 0023 0147 0577
30zł/w dniu spotkania

Zapisy: Sylwia Dąbrowska-Paulewicz
sylwia@emocoach.pl, tel. 696 178 477

Klub Coacha – Coaching z Mózgiem w Tle

18. Klub Coacha – Coaching z Mózgiem w Tle

badania-naukowe-3

Neurobiologiczne wymiary coachingu

Umysł wykorzystuje mózg, aby stworzyć sam siebie.
Prof. Daniel Siegel

Zapewne w przyszłości historycy nauki nazwą nasze czasy wiekiem neurobiologii (zwanej również neuronauką). Po raz pierwszy nazwa tej dziedziny wiedzy pojawiła się w roku 2001, zaś w roku 2006 ukazało się pierwsze poświęcone jej czasopismo naukowe. Nauka ta zajmuje się badaniami systemu nerwowego, szczególnie mózgu. Neurobiologia jest praktycznie nauką interdyscyplinarną, w której wiele odkryć jest wynikiem wspólnych prac psychologów, biologów, psychiatrów, socjologów, przedstawicieli nauk medycznych, a nawet informatyków i fizyków. Dzięki neurobiologii coraz więcej aspektów ludzkiego zachowania i motywacji staje się dla nas znanych i zrozumiałych. Odkrycia neurobiologii to nie tylko większe zrozumienie rzeczywistości, ale również niebywała szansa na wprowadzanie wszelkich zmian w życie człowieka, które pozwalają mu przeżywać własne życie w sposób bardziej pełny, zrozumiały, satysfakcjonujący oraz bogatszy. Poznając lepiej, DLACZEGO zachowujemy się w dany sposób, możemy znaleźć odpowiedzi na pytania, CO MOŻEMY zmienić, aby móc skuteczniej sięgnąć do własnych zasobów.

Nic dziwnego więc, że odkrycia neurobiologii nie mogły pozostać bez wpływu na młodą dziedzinę, jaką jest coaching. Wyjaśniają one i udowadniają skuteczność interwencji coachingowych. Dzięki nim znajdujemy również uzasadnienie klasycznych paradygmatów coachingowych (wymienimy tylko najbardziej oczywiste: nieudzielanie rad, koncentracja na przyszłości, orientacja na rozwiązania, a nie na problemy, pozytywne określanie celu itd).

Coraz bardziej popularne staje się pojęcie neurocoachingu (inaczej mówiąc coachingu opartego na wiedzy o mózgu). Być neurocoachem oznacza, że w swojej pracy zna on i w sposób praktyczny wykorzystuje wszelkie odkrycia neurobiologii, co pozwala jego klientowi skuteczniej realizować własne cele, a coachowi być bardziej wspierającym w procesie.

W czasie naszego spotkania uczestnicy dowiedzą się:

• Ewolucji, budowy i funkcji mózgu w kontekście coachingu.
• Jak neurobiologia uzasadnia podstawowe paradygmaty coachingu.
• Jak dzięki neurobiologii coachowie mogą podwyższyć swoje kompetencje.
• Jakie są filary neurocoachingu.
• Czym jest i jak można stosować w praktyce coachingowej model BRAIN.
• Jak praktycznie wykorzystywać Mapy Relacji Społecznych MaRS.
• O co sami siebie pytamy i dlaczego.

Spotkanie poprowadzi Dariusz Niedzieski, coach, trener biznesu, konsultant, akredytowany na poziomie PCC członek International Coach Federation, członek NeuroLeadership Institute. Przeprowadził ponad 1000 godzin sesji coachingowych. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie biznesowe z zakresu zarządzania, zarówno firmami z obszaru SMB, jak i dużymi korporacjami międzynarodowymi. Specjalizuje się w pracy z młodymi liderami, otwartymi na zmiany szefami firm oraz firmami w okresie transformacji. W swojej pracy wykorzystuje metodologię szkoły coachingowej Erickson College, poszerzoną o zastosowanie w coachingu odkryć neurobiologii oraz wykorzystuje ustawienia systemowe w swojej pracy coacha. Wydawca książek z zakresu coachingu. Właściciel i założyciel Co&Me Firma doradcza.

Kluby Coacha objęte są patronatem Izba Coachingu

Gdzie: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6, III piętro sala 32

Kiedy: 28 kwietnia 2015, godzina 18.00-21.00

Koszt: 20zł/ przedpłata na konto: 18 1050 1142 1000 0023 0147 0577
30zł/w dniu spotkania

Zapisy: Sylwia Dąbrowska-Paulewicz
sylwia@emocoach.pl, tel. 696 178 477

FOTOcoaching – czyli przez fotografię w głąb siebie!

17. Klub FOTOcoaching – czyli przez fotografię w głąb siebie! Patrz sercem, kadruj okiem, rusuj światłem…

016„…Nie istnieje koniec. Nie istnieje początek. Jest tylko bezgraniczna pasja życia. Dobre życie jest procesem, nie stanem. Jest kierunkiem, nie celem.”
(Johannes Thiele)

Zapraszam na czas twórczej zabawy obrazem:) pełnej przeżyć, przygody, wyzwań i odkryć!
Bo życiem jest śmiałą PRZYGODĄ i PRAWDZIWYM SPOTKANIEM ze sobą, z drugim człowiekiem i z pięknem świata tego!

Celem spotkania będzie:
uwrażliwienie siebie na piękno świata i uważność chwili
kreatywny rozwój wyobraźni i widzenia siebie, świata i innych
inspirujące pomysły na odkrycie swojej motywacji na nowo
radosna energia wiary w siebie i w to że wszystko jest możliwe i od nas zależy

Prowadząca:
Małgorzata Pióro – artysta fotografik, pedagog, socjolog, arteterapeuta. Prowadzi autorskie warsztaty Sztuka Patrzenia w Londynie, Dublinie i Lwowie. W Krakowie współprowadzi warsztaty fotograficzne Przygoda z Fotografią. Wykłada FOTOcoaching na studiach podyplomowych na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i na terapii zajęciowej na AWF. Realizuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektów unijnych. Jest zwyciężczynią konkursu Travel Photographer of The Year 2011 w kategorii „Egzotyka – Portfolio”
www.malgorzatapioro.pl
www.fotoprzygoda.com
mail.: kontakt@malgorzatapioro.pl
tel.: +48501584497

Kluby Coacha objęte są patronatem Izba Coachingu

Gdzie: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6, III piętro sala 32

Kiedy: 12 marca 2015, godzina 18.00-21.00

Koszt: 20zł/ przedpłata na konto: 18 1050 1142 1000 0023 0147 0577
30zł/w dniu spotkania

Zapisy: Sylwia Dąbrowska-Paulewicz
sylwia@emocoach.pl, tel. 696 178 477

Praca metodą aktywizującą przeżywanie w coachingu grupowym i zespołowym

Praca metodą aktywizującą przeżywanie w coachingu grupowym i zespołowym

kamienie-stopa

Szkolenia tradycyjne mają pewne ograniczenia. Uczymy uniwersalnych technik i umiejętności
w oderwaniu od indywidualnych historii uczestników. Nawet jeśli wcześniej mamy możliwość przeprowadzić analizę potrzeb, to i tak ostateczny program powstaje na bazie uogólnienia zebranych od potencjalnych uczestników informacji. Podczas krótkiego warsztatu chcę zaprezentować Wam metodę aktywizującą przeżywanie, jako alternatywę dla tradycyjnych szkoleń i treningów. Jest to jedna z metod wykorzystywana w coachingu grupowym. Założeniem tej metody jest analiza sytuacji problemowej, z którą mierzy się uczestnik z uwzględnieniem kilku elementów:
Dwóch perspektyw: wewnętrznej i systemicznej (zewnętrznej) oraz zaangażowanie w proces pracy nad życzeniem klienta innych osób.
Szkolenie kierowane jest do osób, które pracują lub chciałyby pracować z grupami i zespołami, tj. do trenerów, coachów, psychologów, nauczycieli, terapeutów, liderów zespołów roboczych
i projektowych, menedżerów.
Program warsztatu:
* istota pracy metodą aktywizującą przeżywanie
* praca z „życzeniem”
* przygotowanie do pracy:

1) wprowadzenie do skupienia,
2) techniki wspierające definiowanie „życzenia”,
3) schemat Thomanna,

* praca nad „życzeniem” – 4 fazy pracy
* przykładowe zastosowania metody
* specyficzne zastosowania w coachingu zespołowym i grupowym

Warsztat będzie realizowany metodami aktywizującymi – zaprezentuję, na czym polega metoda, a następnie przećwiczymy jej stosowanie na konkretnym przypadku.
Informacje o prowadzącym: Grażyna Pławska jest dyplomowanym coachem, posiadającym dyplom Akademia Coachingu WSB w Chorzowie i Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji coachingowych u menedżerów. Jest aktywnym menedżerem, obecnie na stanowisku DC manager w DHL Supply Chain (Poland). Współpracuje jako coach i trener umiejętności coachingowych przy realizacji projektów dla MSP. W zeszłym roku stworzyła inicjatywę pod nazwą „kamienie milowe”, która ma za misję upowszechnianie w codziennym życiu najlepszych praktyk i modeli stosowanych w biznesie. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, menedżerskim
i zespołowym.
Pracuje w oparciu o następujące podejścia:
* w coachingu – model aoachingu coaktywnego, model GROW, schemat góry lodowej
* w coachingu zespołowym – model pięciu dysfunkcji Patryka Lencioniego, metodyka Pracowni Coachingu NOVO.

Kluby Coacha objęte są patronatem Izba Coachingu

Gdzie: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6, III piętro sala 31

Kiedy: 13 lutego 2015, godzina 18.00-21.00

Koszt: 20zł/ przedpłata na konto: 18 1050 1142 1000 0023 0147 0577
30zł/w dniu spotkania

Zapisy: Sylwia Dąbrowska-Paulewicz
sylwia@emocoach.pl, tel. 696 178 477

Coaching w nurcie heartfulness

Coaching w nurcie heartfulness

Dlaczego serce jest ważne w coachingu?
„Gdy serce chce, znajdzie tysiąc sposobów. Gdy nie chce, znajdzie tysiąc wymówek.” /Arlen Price/
Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek utknąć w martwym punkcie i nie wiedzieć, co dalej? Ze sobą. Z klientem. Podczas sesji. W pracy. W domu. Zwyczajnie, w życiu. Czasem doświadczamy trudnych chwil. Przychodzi stagnacja lub zwątpienie. Pojawia się opór. Niechęć. I mimo wiedzy, nastawienia, odpowiednich narzędzi, Twojego przygotowania, trudno z tego wybrnąć.
Serce w coachingu rozumiem w kontekście idei heartfulness (świadomość serca), core value (pracy z nadrzędnymi wartościami) oraz koncepcji vulnerabiliby (bezbronności, autentyczności). Ten rodzaj pracy prowadzi do wyrażania osobistej prawdy i odwagi w byciu sobą. Odwaga do budowania sensownego życia, swojego życia. Z moich doświadczeń coachingowych i treningowych wynika, że jest to istotny katalizator zmiany. Potrzebny.
Bez serca sesja z klientem/trening/życie też się odbędą, tak jak przebiega wiele międzyludzkich relacji i związków opartych na surowych zasadach i bezosobowych umowach. Jeśli jednak pragniesz być coachem dla siebie lub innych, który dociera do pełni poprzez czucie, rozumienie i świadomość tego, co najważniejsze, to zapraszam na spotkanie. Będziemy do pracy namawiać serca.
:: CO i JAK? Będziemy pracować w oparciu o ćwiczenia interpersonalne oraz intrapsychiczne oraz techniki wywodzące się z coachingu co-aktywnego oraz psychologii twórczości. Indywidualnie lub w podgrupach. Warunkiem wstępnym udziału jest gotowość na spotkanie z własnymi emocjami. I sobą
:: DLA KOGO spotkanie? Dla wszystkich, którzy pragną uczynić swoje życie osobiste i (lub) zawodowe pełniejszym i bardziej udanym. Zapraszamy osoby zainteresowane rozwijaniem inteligencji serca dla siebie i innych.
:: KTO PROWADZI? :
Marta Kijanko – psycholog, trener, coach „Jestem psychologiem z ponad 10-letnim stażem pracy z ludźmi. Szkolę i prowadzę treningi dla osób poszukujących pracy i tych, którzy chcą zmienić swój zawód, dla rodziców i młodzieży, dla dyrektorów i ich pracowników. A ostatnio dla przyszłych coachów i trenerów. Siebie też nieustannie szkolę, aby więcej rozumieć i praktykować obecność serca. W zawodzie, który wykonuję, cenię intuicję, odwagę oraz twórcze wykorzystanie wyobraźni, ruchu, mandali i oddechu. Do spotkania zatem”.

Kluby Coacha objęte są patronatem Izba Coachingu

Gdzie: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6, III piętro sala 39

Kiedy: 26 stycznia 2015, godzina 18.00-21.00

Koszt: 20zł/ przedpłata na konto: 18 1050 1142 1000 0023 0147 0577
30zł/w dniu spotkania

Zapisy: Sylwia Dąbrowska-Paulewicz
sylwia@emocoach.pl, tel. 696 178 477lisc-serce