Archiwum: Listopad 2013

Pierwszy Klub Coacha w Częstochowie

Pierwszy Klub Coacha w Częstochowie odbył się  22 listopada 2013 godz. 17.30- 20.30

Miejsce; gościnnie AIP Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania 
II piętro, sala 206
Temat: Archetypy w Coachingu

„Archetypy w Coachingu”
Archetyp ( z gr. arche – „początek”, typos – „typ” ) – pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu. Najbardziej znany w definicji psychoanalitycznej, gdzie archetypy oznaczają elementy strukturalne nieświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie. Archetypy występują w nieświadomości zbiorowej i nieświadomości indywidualnej. Są wielkościami dynamicznymi: zdolne są do przemian i rozwoju.
Carl Gustav Jung pisał: „Archetyp to formuła symboliczna, która zaczyna funkcjonować wszędzie tam, gdzie albo nie występują żadne pojęcia świadome, albo w ogóle nie mogą one zaistnieć ze względu na powody natury wewnętrznej lub zewnętrznej. Treści nieświadomości zbiorowej reprezentowane są w świadomości przez wyraziste skłonności czy ujęcia. Indywiduum z reguły traktuje je jako uwarunkowane przez przedmiot – jest to mylne ujęcie, ponieważ pochodzą one z nieświadomej struktury psyche, tyle że zostają wyzwolone przez oddziaływanie przedmiotu. Te subiektywne skłonności i ujęcia są jednak silniejsze od wpływu przedmiotu, a ich wartość psychiczna jest wyższa, tak że narzucają się one wszystkim wrażeniom”
Struktura każdego archetypu jest bipolarna – posiada on swoją konstruktywną i destruktywną stronę, zawiera całe potencjalne bogactwo dziedziny, której dotyczy. Archetypy przejawiają się w postaci symboli – ich treść zawsze wyraża się metaforycznie, nie dając się w pełni zwerbalizować. Symbole te możemy wychwycić w mitach, snach, wizjach.
Jak pracować ze sobą, aby świadomie tworzyć własną historię? Jak archetypy mogą wpływać na stopień samoświadomości? Jak ta świadomość może pomóc w pracy coacha? Jak dzięki tej pracy stajemy się coachami przez wielkie C?

Prowadzące: Monika Kozłowska 
Sylwia Dąbrowska-Paulewicz