Klub Coacha™

Klub Coacha

Klub Coacha to ogólnopolska inicjatywa, która powstała po to, by integrować środowiska coachów, wymieniać się doświadczeniami i rozwijać ponad podziałami. Z założenia są to spotkania non-profit o charakterze dyskusyjnym, szkoleniowym i interwizyjnym – czyli jednym słowem „klubowym”. Jego pomysłodawcą i założycielem jest Leszek Zawlocki.

Zobacz więcej

Bielsko – Biała

Latest Posts

Pierwsze spotkanie Klubu Coacha Bielsko-Biała

BB213.02.2012

Pierwsze, inaugurujące spotkanie Klubu Coacha Bielsko- Biała odbyło się 13.02.2012r. przy ulicy Mickiewicza 26/5 o godzinie 17.30. Oprócz fazy zapoznawczo-integracyjnej dopełniliśmy formalności ustalając zasady organizacyjne kolejnych spotkań.

Prowadzący spotkanie:

Dominika Borowska-Stasica-koordynatorka Klubu (psycholog, coach, trener)
Anna Urban (psycholog, coach, trener)
Stefan Stryjecki (coach, tłumacz)

Dnia 13 lutego 2012 roku w Bielsku- Białej,

Każdy z uczestników spotkań Klubu Coacha:

  1. Dba o punktualność w czasie spotkań Klubu;
  2. Wypowiada się szczerze i zgodnie z prawdą;
  3. Dzieli się autentyczną, merytoryczną wiedzą;
  4. Przekazuje pozostałym uczestnikom tylko konstruktywny feedback, co wiąże się z powstrzymaniem się od krytyki i szanowaniem odrębnego zdania innych osób;
  5. Ma równe prawa co pozostali, podejmuje suwerenne decyzje i sam ponosi za nie odpowiedzialność;
  6. Działa w dobrej wierze – dzieli się technikami i metodami pracy, które – w jego przekonaniu – stosowane w praktyce zawodowej coacha, służą rozwojowi jego klienta;
  7. W swojej profesji stosuje zasady etyczne;
  8. Zachowuje dyskrecję – informacje dotyczące doświadczeń uczestników wyjawiane w trakcie spotkań Klubu nie wychodzą poza salę spotkań;
  9. Pokrywa koszty sali oraz cateringu. Cena zależy od miejsca spotkania oraz ilości przybyłych osób i waha się między 10zł- 40zł na osobę za spotkanie.