Archiwum: Czerwiec 2015

Narzędzia coachingowe w budowaniu ścieżki kariery z dr Katarzyną Ramirez-Cyzio!

Narzędzia coachingowe w budowaniu ścieżki kariery z dr Katarzyną Ramirez-Cyzio!

Jeszcze dobrze się wieść nie rozeszła o tym warsztacie, a już połowa miejsc zajętych!

O CZYM będzie ostatni przed wakacjami Klub i KTO poprowadzi???

Tematyka pracy jest jednym z głównych obszarów pracy coachingowej. Wielu Klientów próbując odnaleźć się w sytuacji rynku pracy chce świadomie wybierać, dokonywać wyborów zawodowych w zgodzie z własnymi wartościami, talentami, możliwościami.

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresy career coachingu i jobcoachingu jako sposobu na rozwój i/lub reintegrację zawodową Klientów.

Program warsztatu:

1. Cel w career coachingu (poczucie sensu życia a realizacja pracy zawodowej)
2. Czym jest praca? Model R. Bolles’a
3. Odkrywanie zasobów Klienta
4. Narzędzia i techniki career coachingu wspierające rozwój klienta
• Praca coacha z wartościami i przekonaniami Klienta w procesie career coachingu- rola wartości w środowisku pracy (model kotwic E.Schein)
• Najgorszy możliwy scenariusz
5. Podsumowanie – omówienie warsztatu w odniesieniu do doświadczeń uczestników warsztatu

Adresat:
Warsztat kierowany jest do miłośników i praktyków coachingu.

Metody:
Aktywne formy uczenia się, praca w parach, w małych grupach, kwestionariusz diagnostyczny, wykład, dyskusja w grupach.

Prowadzi:
Katarzyna Ramirez-Cyzio

Akredytowany Superwizor i Coach w Izbie Coachingu. Certyfikowany International Coach ICC. Certyfikowany Business Coach ICC. Doświadczony menedżer i doradca biznesu. Specjalizuje się w business i executive coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów i kadry zarządzającej. Pracuje jako doradca, konsultant w projektach związanych ze strategicznymi decyzjami. Opracowuje, przygotowuje i wdraża programy on-boardingu. Stosuje metody, techniki oraz narzędzia z podejścia holistycznego, systemowego i sieciowego. Wykładowca akademicki (MBA, Coaching) w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Naukowo zajmuje się zastosowaniem procesów coachingu i mentoringu w budowaniu ścieżek rozwoju menedżerów, wzrostu efektywności pracy zespołów. Członek zespołu naukowo-badawczego Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Publikacje:
Myślenie systemowe w coachingu
red. Ramirez-Cyzio K., Pracownia Satysfakcji, Warszawa 2013

Life Coaching – relacje w równowadze
red. Ramirez-Cyzio K., iSource, wyd. II, Warszawa 2012

Podejście systemowe we wdrożeniach projektów rozwojowych
Ramirez K., Cyzio M., w: Kwartalnik Wszechnicy UJ nr 6, Kraków 2011

Life Coaching – relacje w równowadze
red. Ramirez-Cyzio K., NewDawn, Warszawa 2010

Career coaching – podstawy teoretyczne i praktyka
Ramirez-Cyzio K., w: Coaching Review, nr 2/2010, red. Ramirez-Cyzio K., Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Career coaching – trend or necessity?
Ramirez-Cyzio K., w: Coaching as a Method of Developing Human Potential, red. Czarkowska L., WAiP, Warszawa 2010

Możliwości wykorzystania systemu Platforma e-Dialog przez partnerów rynku pracy
Barszcz I., Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008

Informacje organizacyjne spotkania:

Kiedy? 11 CZERWCA (czwartek) 2015 w godz. 18.00 – 21.00

Za ile? Opłata amortyzacyjna wynosi 35 zł i tym razem jest stała (po odliczeniu kosztów sali, poczęstunku i dojazdu prowadzącej resztę zebranej kwoty przeznaczamy na rzecz akcji: „Bielszczanie dla Nepalu”

Jak się zgłosić? Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja dokonana mailowo (zgłoszenie na FB nie gwarantuje miejsca) na adres: dominika.borowska@gmail.com lub telefonicznie: 509345153 potwierdzona wpłatą na konto: 22124011701111001014917591 TYTUŁ: KC

Gdzie? Bielskie Centrum Coachingu Ul. Wzgórze 5, I piętro, 43-300 Bielsko-Biała, siedziba Pracowni :Pracownia Psychoedukacji i Terapii Bielsko-Biała ul.Wzgórze 5